Кыргызский (Kyrgyz Respublic)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
Публикации об агентстве
Кайтарым байланыш PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 11:10

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчилигинин  

жарандарды жеке кабыл алуу

 

Г Р А Ф И Г И

 

Кызмат орду

Ф.А.А.

Кабыл алуу күндөрү

Кабыл алуу   убактысы

Телефон

Директор

Бекташов Ч.А.

Шейшемби бейшемби

 14.00–17.00  

0 (312)      54-41-03

Статс-катчы

Сагымбаев А.А.

шаршемби

 14.00 – 17.00  

0 (312)       54-41-03

Директордун орун басары

Имсаилов З.Т.

жума

 14.00 – 17.00  

 0 (312)      54-41-03

 

 

  Ишеним телефондору 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик байланыш агенттигинин 

борбордук аппараты

 

Аталышы

 

Ишеним телефону 

Жооптуу

Борбордук Аппарат  

0 (312) 54-41-03

Калчороева А.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик байланыш агенттигинин

аймактык бөлүмдөрү

 

Аталышы

 

Ишеним телефону

Жооптуу

КРӨ МБА Чыгыш башкармалыгы

0 (3943)  4-31-97

Жумабекова Ж.

КРӨ МБА Түштүк башкармалыгы

0 (3222)  2-18-69

Норбатаева Г. 

 

 

 

Электрондук кабыл алуу

Жарандардан келип түшкөн Интернет-кайрылуулары

 

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» 2007-жылдын 4-майындагы № 67 Мыйзамынан  

(КР  2013-жылдын 15-июлундагы  № 144 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

 

6-1-берене. Электрондук почта боюнча келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби

1. Жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн мамлекеттик бийлик органы же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы Интернет тармагында өзүнүн электрондук почтасынын расмий дарегин каттайт. Мамлекеттик органдын же өз алдынча башкаруу органынын электрондук почтасынын дареги мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын расмий сайтына, ал эми ал болбогондо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштырылууга тийиш.

2. Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда электрондук кайрылууну жөнөткөн мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышын, же болбосо тиешелүү кызмат адамынын фамилиясын, атын, атасынын атын, же болбосо тиешелүү адамдын кызмат ордун, ошондой эле өзүнүн-фамилиясын, атын, атасынын атын (ал болсо), байланыш телефонун (үй, уюлдук же жумушчу), жашаган дарегин милдеттүү тартипте көрсөтөт, кайрылуусунун маани-маңызын баяндайт.

3. Электрондук кайрылууга көчүрмөлөрдү, анын ичинде алар боюнча электрондук файлдар жайгаштырылган (электрондук документтер, фото- жана көрмө материалдар) сканерленген электрондук документтерди, Интернет тармагындагы даректерин тиркөөгө жол берилет.

4. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы электрондук кайрылууну алгандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде келип түшкөн датасын жана убактысын, берилген кириш номерин жана тиешелүү сурап-билүү телефондорун көрсөтүү менен анын кайрылуусу кароого кабыл алынганы жөнүндө же кайрылууну кароодон баш тартуу тууралуу себебин негиздөө менен жаранга электрондук билдирүү-кабарлама жөнөтөт. Андан ары электрондук кайрылуу басып чыгарылат жана андан ары аны менен иштөө мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

5. Электрондук кайрылууну кароонун жүрүшүндө электрондук кайрылууну алган кызмат адамы электрондук кат алышуу жолу менен же кайрылууда көрсөтүлгөн телефон боюнча кайрылуунун маани-маңызын тактоого укуктуу.

6. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы электрондук жооптон тышкары жаранга жазуу жүзүндө да жооп жөнөтөт.

7. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы төмөнкүдөй электрондук кайрылууларды карабай коюуга укуктуу:

1) ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандарды;

2) ушул статьянын 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар болбогондорду.

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик

байланыш агенттигинин директорунун 

26-март 2014-жылдагы № 44-пр

буйругу менен бекитилген

 

 

Интернет-кайрылууларга коюлган  негизги талаптар

 

1. Электрондук кабылдама жарандардан келип түшкөн Интернет-кайрылуулар төмөнкүдөй дарек маалыматтарын  камтууга тийиш:

1) Министрликтин кайрылуу багытталган түзүмдүк, карамагындагы же аймактык бөлүнүштөрүнүн аталышы же кызматкеринин аты-жөнү, кызматы;

2) кайрылган адамдын аты-жөнү;

3) кайрылган адамдын жашаган жеринин почта дареги;

4) кайрылуунун тексти;

5) кайрылган адамдын электрондук дареги (e-mail);

6) кайрылган адамдын байланышуу телефону (бар болсо);

7) кайрылган күнү.

2. Ушул  эрежелер юридикалык жактардын кайрылууларына да тиешелүү.

 3. Жарандардын аты-жөнү жана жооп жазуу үчүн почта дареги көрсөтүлбөгөн  Интернет-кайрылуулары жана юридикалык жактын жетекчисинин аты-жөнү жана почта дареги  көрсөтүлбөгөн Интернет-кайрылуулар анонимдүү деп табылат жана каралууга жатпайт.

Ошондой эле төмөнкүдөй Интернет-кайрылуулар  кароого кабыл алынбайт:

1) кайта кайрылуулар, анын ичинде оозеки жана кат жүзүндө жаӊы жүйө-далилдер же жагдайлар  келтирилбеген кайрылуулар, эгерде мурда  «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн тартипте толук жооптор берилген болсо;

2) Интернет-каттын көчүрмөсү корреспонденция почтасы аркылуу келип түшкөн учурда;

3) зарыл документтер тиркелбеген жана колу коюлбаган Интернет-кайрылуулар (кароонун атайын тартиби каралган кайрылууларга карата);

4) маданиятсыздыкты көрсөткөн жана  ар-намыска шек келтирген сөздөр камтылган, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар арасында чыр-чатак чыгарууга чакырган Интернет-кайрылуулар;

5) Ушул талаптардын  3-,4-пункттарында көрсөтүлгөн дарек маалыматынын бири  толтурулбаган учурда;

6) окууга мүмкүн болбогон Интернет-кайрылуулар.

4. «Электрондук кабылдама» бөлүмүнүн сервердик жабдуу жана программалык-техникалык камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен сайтта жайгашкан Интернет-кайрылуунун өлчөмү  тексттин символдорунун саны аркылуу (4000ге чейин) же басылган текст бир беттен ашпаган көлөмдө чектелген.

5. Кайрылуунун тексти кыскача баяндалууга тийиш. Суроо, сунуш, өтүнүч так баяндалышы абзел.

Интернет-кайрылууда ошондой эле автор мурда кайсы инстанцияларга кайрылганы, кайрылуунун жыйынтыгы көрсөтүшү абзел.

6. Интернет-кайрылуу кабыл алынгандан кийин эки жумуш күнүнүн ичинде авторго  ал көрсөткөн электрондук дарек боюнча кайрылуу кароого келип түшкөнү  же аны кароодон баш тартылганы жөнүндө (баш тартуунун себеби негизделүү менен) электрондук билдирүү кайрылуу келип түшкөн күндү, убакытты, ага ыйгарылган  кириш номерин жана тиешелүү сурап-билүү телефонун көрсөтүү менен жөнөтүлөт. Андан ары Интернет-кайрылуу ачылып, иш кагаздарын жүргүзүү жана документтердин аткарылышын көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын жооптуу кызматкери  аны менен кат жүзүндөгү кайрылуу катарында   иш жүргүзөт.

7. Интернет-кайрылуу каттоого алынган күндөн тартып 14 күндүн ичинде каралат жана катка ыйгарылган  чыгыш номурун көрсөтүү менен электрондук билдирүү түрүндө да, кат жүзүндө да (почта дарегине) жооп жөнөтүлөт. Жарандардын кайрылуусун чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү (экспертизаларды)  жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда   даттанууларды чечүү мөөнөтөрү демейдегиден башкача тартипте узартылышы мүмкүн, бирок 30 күндөн ашпайт.  

Обновлено 14.05.2018 11:11
 
отчеты ГАС ПКР по годам PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 11:09

Отчет Агентства связи за 2012 год 


Отчет Агентства связи за 2011 год


Отчет Агентства связи за 2010 год


Отчет Агентства связи за 2009 год


Отчет Агентства связи за 2008 год


Отчет Агентства связи за 2007 год


Отчет Агентства связи за 2006 год


Отчет Агентства связи за 2005 год


Отчет Агентства связи за 2004 год


Отчет Агентства связи за 2003 годОбновлено 29.10.2013 08:05
 
Oтрасль связи и ИКТ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 11:09

communications industry and ICT

 
Агенттик жөнүндө басылмалар PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 11:08

Сотовая связь на казахстанско-киргизской границе станет лучше

08/29/2012 - 23:59

Казахстан и Кыргызстан принимают меры для того, чтобы операторы связи могли избежать помех на приграничных территориях. Об этом сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций Казахстана.
22 августа министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Аскар Жумагалиев и директор Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики Алмазбек Кадыркулов подписали соглашение о координации радиочастотных присвоений.


Источник ICT.kgАлмазбек Кадыркулов: Провайдеры устремляют свое развитие в регионы страны
08/18/2012 - 10:51


Директор Государственного агентства связи (ГАС) Алмазбек Кадыркулов в интервью "ВБ" рассказал о причинах, которые тормозят развитие Интернета в регионах и о том, как задействовано государство в решении этого вопроса.

- Как, на ваш взгляд, развивается Интернет в регионах?

- Услуги доступа к сети Интернет - это один из наиболее быстро развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка Кыргызстана. Рыночный потенциал этих услуг достаточно велик, однако ограничивается возможностями населения. На сегодняшний день нельзя сказать, что Интернетом охвачены все регионы страны, большая часть (около 72%) точек доступа в Интернет сосредоточена в Бишкеке. На данный момент уровень проникновения Интернета в республике - 43,7%. Однако необходимо отметить, что сегодня Интернет в регионах развивается довольно широкими темпами, в том числе за счет расширения зоны покрытия сотовой связью. Она составляет до 90% населенной территории страны. Повсеместно наблюдается рост спроса и возможностей использования мобильных технологий, позволяющих получать услуги беспроводного Интернета практически в любой точке нашей страны. На смену устаревшим технологиям приходят более новые инновационные решения.

Наряду с уже действующими операторами связи появляется много новых операторов связи, впервые вступающих на рынок телекоммуникаций. Организация услуг передачи данных и телематических служб осуществляется по различным технологиям и различным принципам осуществления межсетевых взаимодействий, что обеспечивает более лучшее качество и мобильность предоставляемых услуг. Это хорошо видно именно сегодня, когда рынок доступа к сети Интернет в столице насыщен, и провайдеры устремляют свое развитие в регионы страны.

- Но тем не менее Интернет в регионах развит слабо. Что, по вашему мнению, тормозит его развитие?

- Если смотреть вглубь самого вопроса, то необходимо отчетливо представлять себе само построение сети Интернет. Провайдеры должны иметь каналы связи, которые бы соединяли пользователей с внешним миром, так называемые внешние каналы. Имеется два типа организации внешних каналов доступа: это наземные и спутниковые. Кыргызстан в настоящее время в силу своего географического месторасположения имеет стыки с международной сетью посредством наземных сетей через Казахстан, но и ко всему прочему через спутниковые станции. Всем известно, что спутниковая связь весьма дорогостоящая, поэтому в этом сегменте не особо высокая конкуренция, поскольку все затраты провайдера непременно отражаются на стоимости услуг, которые в своей привлекательности в несколько раз уступают наземным службам.

Также следует понимать, что в связи с отсутствием своего внутреннего производства материалов, предназначенных для строительства линий связи, будь то, оптический кабель либо радиоэлектронные средства, приходится все закупать за пределами страны. Сюда же можно причислить растущую тенденцию жителей страны в шантаже каких-либо выгод для своих нужд при установке магистрального либо распределительного оборудования провайдеров.

Так, например, мы получаем обращения от жителей о том, чтобы какой-либо оператор обустроил детскую площадку, благоустроил территорию либо просто оказал финансовое вознаграждение. При этом эти дополнительные затраты операторы несут при наличии разрешительных документов на установку оборудования. Законом Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи" предусмотрено, что операторы электросвязи могут строить, устанавливать и эксплуатировать опоры, линии и иные сооружения на земле, в зданиях, на столбовых опорах, на мостах, трубопроводах, на дорогах, в коллекторах, железнодорожных туннелях и других местах, предварительно направив уведомление и, если требуется, заключив соглашение с собственниками или иными лицами, имеющими права на такие земельные участки или сооружения.

Так вот, при заключении таких договоров возникают элементы шантажа. Так же здесь можно отразить проблему, которую вызывают влияние средств массовой информации, провоцируя отторжение к сетям электрической связи путем распространения неверно сформированного мнения об их вреде здоровью населения. Таким образом все эти составляющие не могут не отражаться на итоговой стоимости конечного продукта, который мы с вами получаем. Ведь в первую очередь во главе угла провайдера стоит все-таки прибыль от собственной деятельности. Но и здесь требуется подчеркнуть, что отрасль связи относится к основным крупным налогоплательщикам. Немаловажную роль в торможении развития Интернета играют роль не только провайдеры, но и сама экономическая ситуация в стране. В большинстве своем в регионах отсутствуют специалисты, имеющие маломальский уровень компьютерной грамотности, а в случае наличия такового такие специалисты не задерживаются в своем родном регионе и уезжают либо в центральные города, либо за пределы страны. Ну и сюда же следует включить проблемы с энергоснабжением, когда населенные пункты имеют нестабильное энергопитание, или и вовсе отсутствие такового.

- Есть мнение, что ввиду затрат на построение инфраструктуры в регионах Интернет там может быть дороже, чем в Бишкеке. Это действительно так?

- В зависимости от типа провайдера и типа подключения, если, к примеру, взять тарифные планы операторов, использующих беспроводной доступ, то видно, что они не имеют градации на Бишкек и регионы. А вот у проводных провайдеров такая градация возможна, но не всегда это будет в сторону удорожания, все будет зависеть по большей мере от топологии и структуры сети, от типа используемой технологии, от плотности населения в местах развертывания сети и, конечно, пропускной способности и стоимости внешнего канала. Я говорю о тех операторах, которые уже находятся в регионах. В случае проникновения других альтернативных операторов, то не думаю, что они станут завышать тарифы на фоне уже существующих. Тем более, как мне видится, не за горами безлимитный Интернет от операторов сотовой связи.

- Есть ли у вас данные по количеству пользователей Интернета в регионах?

- В настоящее время раздел рынка связи по территориальному принципу не предусматривается, поскольку отрасль связи представляет собой единую технологическую цепочку, посредством которой услуги электросвязи предоставляются по территории страны в целом, и, зачастую, не имеют привязки к отдельному региону. Провайдеры и операторы сотовой связи предоставляют данные по количеству пользователей Интернета в целом по республике. Если в 2003 году количество пользователей Интернета составляло 5 380, то на сегодняшний день - 2 428 630. Объем услуг Интернета в 2003 году составлял 150 млн сомов, в 2011 году – 1 934 500 млн сомов, что в 12,9 раза больше. На сегодняшний день объем услуг составляет 606,7 млн сомов

- Какие действия осуществляет ГАС для развития Интернета в регионах?

- Один из шагов ГАС при правительстве Кыргызстана для развития Интернета в регионах - способствование развитию новейших беспроводных технологий в Кыргызстане, таких как WiMax, 3G, LTE, благодаря которым пользователи могут подключаться к Интернету по различным средствам телекоммуникационных устройств. Кроме этого, для операторов были упрощены процедуры получения разрешительных документов для быстрого развертывания сетей радиосвязи. В настоящее время в Кыргызстане была развернута сеть по технологии LTE и введено в эксплуатацию 58 базовых станций по Чуйской области. Также по Чуйской области, Бишкеку, Ошу и Караколу введено в эксплуатацию 65 базовых станций технологии WiMax.

- Как государство стимулирует операторов связи развивать Интернет в регионах?

- В первую очередь, это свободная процедура лицензирования данного вида деятельности, а во вторую - законодательство Кыргызстана направлено на развитие конкурентного рынка путем пресечения антиконкурентных действий и регулирования доминантов. Если в 2003 году на рынке интернет-услуг действовало 94 оператора электросвязи, то на сегодняшний день действует уже 137 операторов. Как известно все операторы связи заинтересованы в кратчайшие сроки восполнить все те затраты, которые они вкладывают в развитие сети связи и поэтому стремятся развивать свои сети в экономически привлекательных районах. Учитывая это, Агентством связи была разработана и утверждена в Министерстве юстиции Кыргызской Республики методика расчета ежегодной платы за использование радиочастотного спектра, согласно которой оплата за использование РЧС в центральных городах намного превышает оплату за использование РЧС отдаленных районах, что в свою очередь снимает финансовую нагрузку с операторов связи при развитии своих сетей связи в отдаленных регионах.

- А какие средства выделяет государство на развитие Интернета в регионах?

- На сегодняшний день выделения средств на развитие Интернета в регионах со стороны государства не предусмотрено. Частные компании, опираясь на собственные средства, фондовые гранты, а также привлекая иностранных инвесторов, развивают сети в регионах самостоятельно, исходя из рентабельности развиваемой инфраструктуры.

- Что, на ваш взгляд, необходимо делать, чтобы развивать Интернет в регионах?

- Принимая во внимание, что все-таки наиболее приемлемым решением по обеспечению Интернетом регионы страны является использование радиочастотного спектра, возможно, необходимо будет пересмотреть в сторону уменьшения коэффициентов за использование спектра в заведомо нерентабельных регионах страны. Кроме того, необходимо развивать зону .kg, повышать компьютерную грамотность населения и ответственность за использование инфокоммуникационных технологий, ну и в целом уделять больше внимания инфраструктурному развитию сетей, замечу, не только электросвязи, но и энергетических, и дорожно-транспортных. В целом для достижения этих целей можно было бы в первую очередь организовать общеобразовательную локальную сеть с организацией информационных массивов при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, тем более при дефиците учебного материала легко было бы иметь несколько экземпляров и распространять по сети для использования как преподавателями, так и учениками. При существующем дефиците региональных преподавателей, при такой организации связи, возможно, было бы использовать в полной мере интерактивное обучение, курсы повышения квалификации, видеоконференции. В конечном счете необходимо рассмотреть вопрос фонда, который бы компенсировал провайдерам затраты на регионы, которые бы имели возможность получать более полноценные и приемлемые в ценовом показателе услуги.


Вечерний БишкекВ Кыргызстане внедрят систему идентификации сотовых телефонов
06/04/2012 - 20:03

Государственному агентству связи Кыргызстана поручено до 15 июля 2012 года разработать вместе с Министерством транспорта и коммуникаций нормативно-правовые акты по персонификации и идентификации сотовых телефонов. Об этом говорится в приказе статс-секретаря Минтранса Максатбека Дыйканова от 3 мая 2012 года.
Ответственными лицами назначены сотрудники ГАС и Минтранс А.Борубаева А.Асаналиева.
От персонификации сотовых телефонов ожидается повышение доходов в бюджет страны, а также обеспечение безопасностью владельцев аппаратов.


Tazabek.kgС 1 сентября 2012 года в Кыргызстане прекратят выдачу радиочастот для аналогового вещания
04/26/2012 - 22:28

С 1 сентября 2012 года в Кыргызстане прекратят выдачу радиочастот для аналогового вещания, сообщил Tazabek директор Государственного агентства связи КР Алмазбек Кадыркулов 24 апреля 2012 года, ссылаясь на проект «Госпрограммы по переходу на цифровое вещание в КР».
Кыргызстан должен до июня 2015 года перейти на цифровое вещание Правительство постановлением от 2 ноября 2011 года утвердило данный проект.
Документ был разработан Министерством транспорта и коммуникаций, ГАС и соответствующими ведомствами, чтобы обеспечить своевременный переход на цифровое вещание в установленные сроки.


Источник ICT.kgСотовые операторы будут перечислять в НАС КР 1 процент от ежегодной выручки
03/09/2011 - 18:51

Сотовые операторы будут перечислять в Национальное агентство связи Кыргызстана 1 процент от ежегодной выручки. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь НАС КР Эркин Мамасалиев.
По его словам ранее сотовые операторы перечисляли 0,25 процента от выручки, новый тариф вступит в силу уже в апреле текущего года. «Из перечисленных средств 60 процентов пойдут в государственный бюджет, а остальные 40 процентов останутся в НАС КР. Их планируется расходовать на содержание агентства, в частности, на модернизацию системы радиомониторинга», - отметил Эркин Мамасалиев.


Источник ICT.kgГосударственное агентство связи разъясняет данные о пользователях Интернета в Кыргызстане

24.01.2011 11:11


Государственное агентство связи Кыргызстана разъясняет данные к публикациям об активных пользователях Интернета в Кыргызстане. По итогам 2010 года в Кыргызстане 2,8 млн. условных пользователей.В тексте распространенного пресс-релиза сказано, что в Кыргызстане в 2010 году на рынке по оказанию услуг сетей передачи данных (без услуг телематических служб) осуществляют свою деятельность 37 операторов связи, которые являются лицензиатами Государственного агентства связи. По предоставленным ими данным, количество корпоративных абонентов составляет 90196. Суммарное количество пользователей Интернета, имеющих возможность воспользоваться услугами передачи данных операторов по итогам 2010 составляет 2 млн 815 тыс. пользователей (2 815 378).


Необходимо отметить, что данные о пользователях являются условными. Реальное физическое лицо, может быть пользователем нескольких операторов связи и осуществлять выход в Интернет через несколько точек подключения (офис, дом, сотовый телефон, Центры общественного доступа, например: интернет-клуб, точки Wi-Fi и т.д.). Т.е. воспользоваться услугой передачи данных как с заключением абонентского договора, так и без него. Таким образом, реальное физическое лицо при осуществлении выхода в Интернет может быть «условным пользователем» нескольких операторов связи и появиться в статистической отчетности несколько раз.


Кроме этого, через одно абонентское соединение в Интернет могут выходить несколько пользователей (корпоративное подключение к Интернету или члены одной семьи). Данные о суммарном количестве пользователей Интернета, предоставленные операторами связи для Государственного агентства связи, не могут отразить количество реальных пользователей Интернета в стране, а являются техническим показателем для статистической отчетности темпов развития услуг на рынке электросвязи. Ассоциировать эти данные с численностью населения некорректно, так как они собраны не для социологических исследований уровня проникновения Интернета в стране.


Также необходимо отметить, что из 2,8 млн условных пользователей операторов связи, активными являются 1 141 678, т.е. те, которые воспользовались услугами передачи данных хотя бы один раз в 3 месяца. Сколько из них являются реальными физическими лицами, Агентство связи не берется судить. Основную часть условных пользователей Интернета в Кыргызстане составляют абоненты компаний сотовой связи, имеющих подписку на услуги передачи данных и имеющих возможность выйти в Интернет. Выводы: Рынок предоставления услуг передачи данных характеризуется динамичным ростом и огромными перспективами развития во всем мире. По экспертным оценкам Международного союза электросвязи, в этом десятилетии ожидается широкомасштабное развитие высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет (ШПД).Гражданская Инициатива Интернет ПолитикиОбновлено 07.12.2012 11:06
 
Новости агентства PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 10:57

news agency

 


Календарь

2024
Мая
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Баннеры

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Обратная связь

Разместить в социальных сетяхГосударственно Агентство Связи
при ГКИТиС Кыргызской Республики

xporn1.com