Кыргызский (Kyrgyz Respublic)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
Деятельность
Ташып келүүгө уруксат PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 10:09


Радио жыштыктагы нурланууну берүүчү же электромагниттик толкундардын булагы болуп саналган техникалык байланыш каражаттарын ташып келүүгө уруксатты тариздөө


Кыргыз Республикасынын «Электр жана почта байланышы жөнүндө» Мыйзамынын «Бажы көзөмөлү» 22-беренесине ылайык, радио жыштыктагы нурланууну берүүчү же электромагниттик толкундардын булагы болуп саналган радиоэлектрондук каражаттарды, жогорку жыштыктагы орнотмолорду жана башка техникалык каражаттарды Кыргыз Республикасына ташып келүү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин уруксаты (ташып келүүгө уруксат) менен ишке ашырылат.


Ташып келүүгө уруксат алуу үчүн кайсы документтерди тапшыруу керек:


Кыргыз Республикасынын аймагына радио электрондук каражаттарды (РЭК) жана жогорку жыштыктагы орнотмолорду (ЖЖО) ташып келүүгө уруксат алуу үчүн арыз ээси төмөнкү документтерди тапшыруусу керек:


1. КРӨ МБА директорунун наамына кат жүзүндөгү кайрылуу (№ 1 тиркеме);

2. ташылып келе турган техникалык каражаттарга товар коштоочу документтери (товар коштоочу документтердин мамлекеттик тилде жана расмий тилде котормосу милдеттүү түрдө);

3. радио жыштык спектри колдонула турган өткөргүч жабдуулар үчүн - КР Байланыш агенттигинин жыштык ыйгаруу берилгендиги жөнүндө чечими.

Монополияга каршы саясат боюнча мамлекеттик департаменттин 23.06.2004-ж. № 136 буйругундагы Акы төлөнүүчү кызматтардын прейскурантынын № 1 тиркемесине ылайык, ташып келүүгө уруксаттын баасы - 278 с. 60 т..


Милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоодон (сертификаттоо же шайкештигин декларациялоодон) өткөрүлө турган продукциялардын тизмесине киргизилген байланыш жабдуулары жана техникалык каражаттар, бекитилген тартип боюнча шайкештигин тастыктоо процедурасынан өткөрүлүүгө тийиш.

3. Кайсы продукция милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоодон өткөрүлүүгө тийиш?


КР Өкмөтүнүн 18.02.2009-ж. №128 токтому менен «Милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоодон өткөрүлө турган продукциялардын ТИЗМЕСИ» бекитилген.

Кыргыз Республикасынын «Электр жана почта байланышы жөнүндө» Мыйзамына (02.04.1998-ж., №31, 22-берене) ылайык жана «КРӨ МБА регламенти» (№ 123-б. 19.10.2011-ж.) регламентинде каралган, радио электрондук каражаттарды жана жогорку жыштыктагы орнотмолорду ташып келүүгө уруксат.


Ташып келүүгө уруксат бланкы


Обновлено 21.02.2019 12:31
 
Сертификация PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 09:06

Кыргыз Республикасынын Улуттук аккредитациялоо системасы  
 
Аккредитациялоо  каражаттары - техникалык байланыш каржаттары.

 «БАЙЛАНЫШ» сертификат берүү органынын жетекчиси – А. А. Кадыркулов
«
БАЙЛАНЫШ» сертификат берүү органынын жетекчисинин орун басары – З. Т. Исмаилов
Эксперттер: Р. А. Отунчиева

Техникалык байланыш каржаттарына сертификат берүү

 

Милдеттүү түрдө тастыктоодон өткөрүлө турган жана Кыргыз Республикасынан сырт жактардан ташылып келинген  продукциянын шайкештигинмилдеттүү түрдө тастыктоодон өткөрүүнүн жыйынтыгын таануу боюнча иштерди жүргүзүүнү жөнгө салуучу, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук  актлары:

- Кыргыз Республикасынын  «Электр жана почта байланышы жөнүндө» Мыйзамы

- Кыргыз Республикасынын  «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө» Мыйзамы

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоо жөнүндө» 2005-жылдын 30-декабрдагы № 639 токтому

- Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  «Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду  киргизүү жөнүндө»  2006-жылдын 5-июлдагы  № 495 токтому

- Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн «Милдеттүү түрдө шайкештиги тастыктоодон өткөрүлө турган продукцияны милдеттү  сертификаттоо формасында Кыргыз Республикасынын аймагында иштетүү үчүн ташып келүү тартиби жөнүндө жана Кыргыз Республикасынан сырт жактардан ташылып келинген  продукциянын шайкештигинмилдеттүү түрдө тастыктоодон өткөрүүнүн жыйынтыгын таануу жөнүндө»  2006-жылдын 11-январындагы N 8 токтому

 (ушул ченемдик укуктук актлардын толук тесттерин  жайгаштыруу)

 

  1. I.Техникалык байланыш каражаттарын милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоодөн өткөрүү үчүн,

Арыз ээси (юридикалык же жеке жак):

- сертификат берүү органына продукцияны тастыктоодон өткөрүүгө, бекитилген формадагы өтүнмө берет

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________________________________________

сертификат берүү органынын аталышы, дареги


  продукцияны милдеттүү түрдө тастыктоодон өткөрүүгө

 ӨТҮНМӨ

1. ____________________________________________________________________
өндүрүүчү-ишкананын, сатуучунун аталышы
______________________________________________________________________
(мындан ары – арыз ээси), ОКПО коду жана ИНН же  жеке ишкер катары ______________________________________________________________________
каттоо документинин номери, фамилиясы

Юридикалык дареги _____________________________________________________

телефон ________________ факс _______________ телекс ____________________

  _______________________________________________________________________
 жетекчинин фамилиясы, аты, атасынын аты
билдирет,   __________________________________________________________
продукци
янын түрүнүн аталышы, сериялуу өндүрүлгөн ТН ВЭД коду же  
______________________________________________________________________
белгилүү бир өлчөмдөгү партия  (ар бир  буюм
______________________________________________________________________
бирден өндүрүлгөн учурда )
өндүрүлгөн___________________________________________________________
өндүрүүчүнүн аталышы, өндүрүлгөн өлкө,
______________________________________________________________________
жсалган күнү  (жарамдуу мөөнөтү, сактөө)
мен тарабынан идентификацияланган, ___________________________________
______________________________________________________________________
талаптарына жооп берген, ченемдик укуктук актлардын  жана (же) ______________________________________________________________________
стандарттардын аталышы жана белгилениши

Аталган продукцияны схемада көрсөтүлгөн документтердеги талаптарга

шайкештигин тастыктоодон өткөрүүнү өтүнөт _______________________________
тастыктоо схемасынын номери  

2. Милдеттенем:
- мен көрсөткөн схема боюнча тастыктоо  иштерин жүргүзүүгө зарыл болгон бардык документтерди берүүгө;
- тастыктоонун бардык шарттарын сактоого;
- мен идентификациялаган продукциянын  үлгүлөрүн  (сыноо) тиешелүү түрдө тастыктоо  үчүн көрсөтмөнү  камсыз кылууга; 

- сатылуучу продукцияны,  шайкештиги  тастыкталган ченемдик  укуктук актлардын же стандарттардын талаптарына шайкештигин камсыз кылууга;

- тастыктоонун күчү таасир эте турган, ченемдик  укуктук актлардын  жана (же) стандарттардын талаптарына шайкеш  болгон гана продукцияны  шайкештик белгиси менен белгилөөгө; 
- продукция  ченемдик  укуктук актлардын же стандарттардын талаптарына шайкеш  болбогон  учурда,   ал продукциянын сатылышына жол бербөөгө;

- тастыктоо жүргүзүү жана инспекциялык контроль боюнча бардык чыгымдардын  акысын төлөөгө.


3. Кошумча маалыматтар _____________________________________________


______________________________________________________________________
тастыктала турган партиянын  же өндүрүлгөн(ташылып келинген) продукциянын көлөмү
______________________________________________________________________
сериялуу  продукциянын контракт боюнча же жылдык эсептик көлөмү -
______________________________________________________________________
накталай жана  нарктык көрсөткүчтөрү

Ишкананын жетекчиси  _____________ ________________________________
колу  инициалы, фамилиясы

 

Мөөр "___" __________________ 200__ ж.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 


________________________________________

сертификат берүү органынын аталышы, дареги

Кыргыз Республикасынан  сырт жактардан ташылып келинген продукцияны

милдеттүү түрдө тастыктоодон өткөрүүнүн жыйынтыгын таануу жүргүзүүгө

 ӨТҮНМӨ

  

N ________   "___" _____________ 200__ ж.

 

1. _________________________________________________________________
тышкы экономикалык ишмердүүлүккө катышуучунун
______________________________________________________________________
(арыз ээсинин) аталышы, арыз ээсинин ОКПО коду (ИНН)
______________________________________________________________________
юридикалык  же
______________________________________________________________________
жеке жактын(арыз ээсинин) каттоо документинин номери  


юридикалык дареги _____________________________________________________


телефон _______________ факс __________________ телекс __________________


 ________________________________________________________________

жетекчинин (арыз ээсинин) фамилиясы, аты, атасынын аты

билдирет,   __________________________________________________________

Кыргыз Республикасына ташылып келинген продукциянын түрүнүн аталышы, ______________________________________________________________________
продукциянын сериялуу өндүрүлгөн ТН ВЭД коду

Кыргыз Республикасынан  сырт жактан ташылып келинген продукцияны милдеттүү түрдө тастыктоодон өткөрүү  жөнүндөгү документтери бар  экендигин билдирет, жана  

Продукциянын тизмесинде бекитилген,

ченемдик  укуктук актлардын же стандарттардын талаптарына шайкештигин таануу жүргүзүүүнү  өтүнөт.


Тиркеме:


I. _____________________________________________________________________
шайкештик сертификаты же шайкештик декларациясы,
______________________________________________________________________
же  ошол сертификатты, шайкештиги жөнүндө декларацияны  берген     ______________________________________________________________________
системанын эрежелери боюнча же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү,  
II.
____________________________________________________________________
продукци
яны тапшыруу жөнүндө келишим (контракт)  жана (же)
______________________________________________________________________
ташылып келинүүчү продукциянын номенклатурасын жана
______________________________________________________________________
санын тастыктаган, башка товар коштомо документ
III. ___________________________________________________________________
сыноолордун протоколдору жана  продукциянын экспортер-өлкөнүн мыйзамдарына  ылайык 

______________________________________________________________________
бекитилген коопсуздук  талаптарына  дал келерин тастыктаган, башка документтер

2. Продукциянын шайкештигин  тастыктоо тууралуу  документти  таануу боюнча жүргүлгөн  жумуштардын  бардык чыгымдарына  акы төлөөгө милдеттенем.  

Арыз ээси________________ ___________________________________________
колу фамилиясы, а., а.

М.О. "___" _____________________ 200__ ж. (юридикалык жактар үчүн)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

- жыйынтыгын таануу боюнча жүргүзүлгөн  жумуштарга акы төлөйт;
- төмөнкү  документтерди берет:


а)
Кыргыз Республикасынан сырт жактардан алынган шайкештик сертификаты же  тастыктоо тууралуу декларациясы, жана алардын  бекитилген тартипте же  нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;  

б)  продукцияны өндүрүүчү менен келишим (контракт)  жана (же) башка товарды коштомо документ,  ал номенклатураны  жана ташылып келинген продукциянын көлөмүн  тастыктайт (зарыл болгон учурда); 
в) экспортер-өлкөнүн мыйзамдарына  ылайык  бекитилген коопсуздук  талаптарына  дал келерин тастыктаган, башка документтер.

Обновлено 10.01.2018 07:53
 
Лицензия берүү PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 09:04

Лицензияны кантип алууга болот?

 

Электр жана почта байланыш жаатын жөнгө салуу ишмердүүлүгүнө байланышкан маанилүү маселелерди карап чыгууда ачыктыкты камсыз кылуу максатында, туруктуу иштей турган Лицензиялык комиссия уюштурулган. Лицензиялык комиссиянын төрагасы – КРӨ МБА директору.

 

Лицензиялык комиссиянын тутумуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Транспорт жана коммуникация министрлигинин, УКМК, Байланыш операторлор ассоциациясынын, «Кыргызтелеком» ААК, Байланыш агенттигинин өкүлдөрү кирет,  комиссиянын тутумундагы мындай көп тараптуулук каралып жаткан маселелердин объективдүүлүгүнө кепилдик берет.  Комиссиянын чечимдери Агенттиктин токтомдору катары таризделет.

 

 

электр байланыш жаатында ишмердүүлүк жүргүзүүгө  лицензия алуу үчүн документтерди тапшыруу тартиби:

 

Арыз ээси  лицензия берүүчүгө төмөнкүдөй документтерди берет:

 

  1. Бекитилген формадагы арыз.   Көчүрүп алуу.
  2. арызды карап чыгууга жана лицензия берүүгө төлөнгөн акынын суммасын тастыктаган документ;
  3. мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү:

 

- юридикалык жактар үчүн – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги органдарынан;

- жеке жактар үчүн – мамлекеттик статистикалык органдардан;

 

- Кыргыз Республикасында  юридикалык жак же жеке ишкер катары  каттоодон өтпөгөн  чет өлкөлүк  жеке жана юридикалык жактар үчүн – тиешелүү мамлекеттен;

 

  1. арыз ээсине  салык төлөөчүнүн жана  камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөчүнүн идентификациялык коду (номери)  ыйгарылгандыгын тастыктаган  документтин көчүрмөсү;

 

  1. эки адистин дипломунун көчүрмөлөрү;

 

6.   техникалык сунуш.

 

Техникалык сунушта төмөнкүдөй маселелер камтылышы керек:

 

Суроолордун тизмесин көчүрүү

 1) лицензия алуучунун аталышы,  укуктук статусу, консорциумдар же  биргелешкен  ишканалар үчүн ар бир  катышуучунун же акционердин аталышы;

 

 2) түзүлө турган тармактын аталышы;

 3) Теле- жана радиопрограммаларды жайылтуу үчүн – массалык маалымат каражаты катары  мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу маалымат;

 4) Баскыч-баскыч  менен түзүлүп жана/же кеңейтиле турган (Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык  бөлүктөрүнө  бекитилген)  тармак иштетиле турган  же  кызмат көрсөтүлө турган аймак;

 5) Байланыш тармагын жана көрсөтүлө турган  байланыш кызматтарын баяндап жазуу:

 

 

- тармактын сыйымдуулугу, анын ичинен өлкөнүн көрсөтүлгөн  аймактарына  ылайык,  баскыч-баскыч  менен түзүлүп жана/же кеңейтиле турган тармак;

- тандап алган жабдуунун (коммутациялык, кошуучу линиялардагы  өткөргүч системалар, абоненттик участоктогу линиялардын типтери ж.б.) курамы, тиби, өндүрүүчү-фирмасы, жабдууга сертификаттардын бар болуусу;

- колдонулуучу каражаттардын техникалык мүнөздөмөлөрүнүн, ашташкан жерлердин,  ишке ашырылып жаткан токтомдорго, жергиликтүү же эл аралык стандарттардагы талаптарга, башка ченемдик документтерге шайкештиги;

- баскыч-баскыч менен түзүлүп жана/же кеңейтиле турган арызда көрсөтүлгөн аймакта   байланышты уюштуруунун схемасы (тармактын, системанын, кызматтын түзүлүш схемасы), тармактын аныктоочу чеги (системалар, кызматтар), негизги элементтер жана алардын өз ара байланышы, негизги элементтерди байланыштыруу үчүн колдонула турган байланыш каражаттары, башка тармактар  (системалар, кызматтар) менен байланышуу жана колдонуучуларга жеткиликтүү болуусу;

 

- бир абонентке  0,1 Эрл (телефон), 0,25 Эрл (радиотелефон)  кем эмес салыштырма жүктөм эсептелген тармактын участоктору боюнча,  баш тартуулардын пайыздык көрсөткүчү;

- арыз ээсинин тармагындагы бир абонетке пландаштырылган жүктөм;

- коллективдүү колдонуу пункттарын жана таксофондорду пайдалануу;

- башкаруу жана эксплуатация системаларын уюштуруу принциптери.

 6) Көрсөтүлө турган кызматтардын мүнөздөмөлөрү:

 

- колдонуучуларга  сапаттуулугуна кепилдик берип, көрсөтүлө турган кызматтардын сапаттык көрсөткүчтөрү;

- көрсөтүлө турган ар бир кызматтын кыскача баяндамасы, тизмеси, алардын жергиликтүү же эл аралык стандарттардагы, башка ченемдик документтердеги талаптарга шайкештиги. Массалык маалымат каражаттары үчүн – программанын мүнөзү жана булактары;

- көрсөтүлгөн  тармактын терминалдык жабдууларын колдонуу типтери жана шарттары;

- колдонуучуларга комплекстик кызмат көрсөтүү,  терминалдык жабдууларды техникалык тейлөө,  колдонуучуларды тармакка  (системага, кызматка) туташтыруу үчүн байланыш каналдарын уюштуруу, окутуу маселелери сыяктуу кызматтар менен кошо;

-кызмат көрсөтүү тартиби (негизги эрежелер, шарттары), Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана бекитилген кызмат көрсөтүү эрежелерине дал келүүсү, арыз ээсинин колдонуучулардын алдындагы жоопкерчилиги.

7) Кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалана турган колдонуучулардын категориялары жана болжолдуу саны, (каалагандай юридикалык жана жеке жактар же колдонуучулардын чектелүү категориялары). 

8) анын ичинен  ар бир кызмат боюнча тарифтердин деңгээли, жеңилдетилген тарифтер, көрсөтүлө турган кызматтардын бардык түрлөрү боюнча  колдонуучулар менен эсептешүүлөрдү уюштуруу.

9)Арыз ээси менен өз ара иштешкен  башка байланыш операторлору менен  болжолдуу өз ара эсептешүү принциптери.

10) Кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү  же тармакты өнүктүрүү же кеңейтүү планы.

11) Байланыш техникалык каражаттарынын санитардык-гигиеналык текшерүүдөн өткөрүлгөндүгү жөнүндө маалымат.

12) Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугу эрежелерин сактоо боюнча өткөрүлгөн иш-чаралар.

13) Метрологиялык камсыздоо.   

14) Колдонулуучу стандарттар.

15) Кошумча кызмат көрсөтүүлөр жана алардын ишке ашырылышы жөнүндө маалыматтар.

16) Ишмердүүлүгү тууралуу резюме.

17) Жабдууну сертификаттоо.

 

Жеке жактар үчүн  арыздын формасы

   

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги

 Лицензия берүүчүнүн аталышы

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(жарандын фамилиясы, аты, атасынын аты)

АРЫЗ

Лицензия берүүңүздү сурайм, ишмердүүлүк _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                         (ишмердүүлүктүн түрү (түрлөрү) так жана толук аталышы)

Өздүгү тууралуу маалымат:

Паспорт сериясы ______ N _______                       берилди __________________________________
                                                        (ким тарабынан, качан)

Жашаган жери ________________________________________________________________________
                                          (паспорт боюнча көрсөтүлөт)

 

Жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү, сериясы ______ N __________, берилди

_____________________________________________________________________________________
                                                              им тарабынан, качан)

Идентификациялык коду ________________________________________________________________


Билими_______________________________________________________________________________
                                                              (кайдан качан аяктаган)

Адистиги _____________________________________________________________________________


Адистиги боюнча  эмгектенген стажы _____________________________________________________


Башка маалыматтар ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                   (арызды карап чыгууга зарыл болгон маалыматтар  көрсөтүлөт)

Арызга тиркелди:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___"____________ 20__ жыл _____________________________

М.О. (колу)

Юридикалык жактар үчүн  арыздын формасы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги

 Лицензия берүүчүнүн аталышы

____________________________________________________________________________________

юридикалык жактын аталышы

АРЫЗ

Лицензия берүүңүздү сурайм, ишмердүүлүк _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(ишмердүүлүктүн түрү (түрлөрү) так жана толук аталышы)

Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү, сериясы ______ N ________берилди____________________
им тарабынан, качан)

Жайгашкан орду ______________________________________________________________________

Идентификациялык коду ________________________________________________________________

Уюштуруу-укуктук формасы: ____________________________________________________________

Менчигинин формасы: _________________________________________________________________

Башка маалыматтар ___________________________________________________________________

(арызды карап чыгууга зарыл болгон маалыматтар  көрсөтүлөт)

Арызга тиркелди:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

"___" ______________ 20___ жыл ________________________________________________________
(юридикалык жактын өкүлүнүн колу)

М.О

Байланыш жаатындагы  лицензиялардын тизмеси  01.05.2011-жылга карата.

Сурап билүү тел: 54-41-94


Обновлено 22.04.2019 11:41
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Календарь

2022
Мая
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Баннеры

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Обратная связь

Разместить в социальных сетяхГосударственно Агентство Связи
при ГКИТиС Кыргызской Республики

xporn1.com