Кыргызский (Kyrgyz Respublic)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
Аналитика жана техникалык жөнгө салуу PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.12.2011 10:11

  18.08.2016 ж. № 59 Буйрук "«Элкат» ЖЧК Бишкек ш. «312» кодунда «1820» , Бишкек ш. «312»кодунда жана Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда «1217» жана «1244» кыска номерлерди белуп беруу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка озгортуулерду киргизуу жонундо."

 18.08.2016 ж. № 57 Буйрук "«Элкат» ЖЧК Бишкек ш. «312» кодунда жана КыргызРеспубликасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда «1223» кыска номерин, Бишкек ш. «312» кодунда «1844» кыска номерин белуп беруу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка озгортуулерду киргизуу жонундо"

 04.08.2016 ж. № 32 Буйрук "«Винлайн» ЖЧК Бишкек 312 693ххх кодунда номерлер диапазонункайра алуу, «Кыргызтелеком» ААК Бишкек ш. 312 коду и да 312 693хххномерлер диапазонун болуп беруу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги№ 46-буйрукка толуктоолорду жана озгертуулорду киргизуу жонундо"

 04.08.2016 ж. № 8 Буйрук "«Кыргызтелеком» ААК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынынбардык шаарларында жана райондук борборлорунда «1303» кыска номерин белуп беруу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка озгортуулорду киргизуу жонундо "

 04.08.2016 ж. № 7 Буйрук " «Кыргызтелеком» ААК Бишкек ш. «312» коду ила «1350» кыска номерин болуп беруу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка озгортуулорду киргнзуужонундо "

04.08.2016 ж. № 6 Буйрук " «Сотел» ЖЧ.К номерлер диапазону*! кайтарып алуу 2010-жылдын 20-апрелиидеги № 46-буйругу на озгортуулерду киргизуу жонундо"

 04.08.2016 ж. № 5 Буйрук "«Кыргызтелеком» ААК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынынбардык шаарларында жана райондук борборлорунда «1205» кысканомерин болуп беруу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйруккаозгортуулорду киргизуу жонундо"

04.08.2016 ж. № 4 Буйрук "«Кыргызтелеком» ААК Б ишкек ш. жана Кыргыз Республикасынынбардык шаарларында жана райондук борборлорунда «1250» кысканомерин болуп беруу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйруккаозгертуулерду киргизуу жонундо"

09.06.2016 ж. № 239 Буйрук "Кател" ЖЧК номерлер диапазонун кайтарып алуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйругуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

23.05.2016 ж. № 199 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда "1221" кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

11.05.2016 ж. № 172 Буйрук "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматка "100" кыска номерин бөлүп берүү жөнүндө"

11.05.2016 ж. № 171 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК Бишкек ш. "312" кодунда "1377" кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

29.04.2016 ж. № 154 Буйрук "ЭлКат" ЖЧК 1840 кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоо киргизүү жөнүндө"

28.03.2016 ж. № 109 Буйрук "ЭлКат" ЖЧК Бишкек ш.312 кодунда 1311,1434,1828 кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

16.03.2016 ж. № 93 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда "1211" кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

5.03.2016 ж. № 78 Буйрук "ЭлКаТ" ЖЧК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда "1214" кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

25.02.2016 ж. № 60 Буйрук "Smart Connect" ЖЧК Интеллектуалдык байланыш тармагы "800" эл аралык кодундагы "23" оператор кодунда 00000-30000 номерлер диапазонун бөлүп берүү, "Smart Connect" ЖЧК Интеллектуалдык байланыш тармагы "800" эл аралык кодундагы "99" оператор кодунда 60000-99999 номерлер диапазонун кайра алуу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

24.02.2016 ж. № 58 Буйрук "Интеллектуалдык байланыш тармагы "800" эл аралык кодундагы "23" оператор кодунда "Микро Лайн" ЖЧК номерлештирүү кайра алуу жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

22.02.2016 ж. № 56 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда "1220" кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

22.02.2016 ж. № 55 Буйрук "ЭлКат" ЖЧК "1233", "1235" кыска номерлерин жана "Альфа Телеком" ЖАК "1236" кыска номерин Бишкек ш. 312 кодунда бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

28.01.2016 ж. № 23 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК Бишкек ш. "312" кодунда үч белгиден турган кыска номерлер диапазонунан "182" номерин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигине кайтарып берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

19.01.2016 ж. № 13 Буйрук "Smart Connect" ЖЧК Интеллектуалдык байланыш тармагынын "800" эл аралык кодунда "99" оператор кодун, "99" кодунда номерелер диапозонун бөлүп жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

29.12.2015 ж. № 518 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК улуттук сигнализация пунктунун коддорун (NSPC) бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

22.12.2015 ж. № 500 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда "1213" кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

22.12.2015 ж. № 499 Буйрук "Мега-Лайн" ЖЧК Бишкек ш. 312 кодуна "1979" кыска номерин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги №46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

13.11.2015 ж. № 422 Буйрук "Кыргызтелеком" ААК Бишкек ш. жана Кыргыз Республикасынын бардык шаарларында жана райондук борборлорунда "1222" жана "1255" кыска номерлеринин бөлүп берүү жана 2010-жылдын 20-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

Буйрук № 130 бугу айынын жыйырма төртү "НУР Телеком" ЖЧК эл аралык ИБТ "800" кодунда "88" оператор кодун бөлүп берүү жана 2010-апрелиндеги № 46-буйрукка толуктоолорду киргизүү жөнүндө


Буйрук № 214 бештин айынын жыйырма беши "НУР Телеком" ЖЧК ISPC жана NSPC сигнализация кодун кайтарып берүүсү жөнүндө"


Буйрук № 203 бештин айынын ону "АЙТЕЛ ЖЧК MNC кодун бөлүп берүү жөнүндө"

Буйрук № 197 жетинин айынын "КТ Мобайл" ЖЧК тармактын кодун жана ушул коддо номерлөө ресурсун бөлүп берүү жөнүндө"


Буйрук № 142 баш оона айынын он тогузу. "Мамлекеттик байланыш агенттигинин 2010-ж. 20-апрель № 46 буйругунун "ТОТЕЛ" ЖЧК тиешелүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"

Буйрук № 144 баш оона айынын жыйырма төртү. "Микро Лайн" ЖЧК ИБТ "800" кодундагы номерлер диапазонун жана NSPC кодун бөлүп берүү жөнүндө"

Буйрук № 146 баш оона айынын жыйырма беши. "I-Space" ЖЧК Бишкек ш.номерлер диапазонун бөлүп берүү жөнүндө"


Буйрук № 115 баш оона айынын он экиси. "Кыргызтелеком" ААК ИБТ "800" кодундагы "99" кодун кайтарып берүү жана "Кыргызтелеком" ААК ИБТ "800" кодунда "00" кодун бөлүп берүү жөнүндө".

Буйрук № 75 кулжа айынын ңчү. "Кыргызтелеком ААК Бишкек ш. 312 кодунда кыска номерлерди бөлүп берүү, Ай Элемент ЖЧК оператордун коддорун жана ИБТ 800 жана 809 кодундагы номерлер диапазонун бөлүп берүү жөнүндө"


Буйрук № 73 бугу айынын жыйырма төртү. «AKNET» ЖЧК эл аралык сигнализациянын пунктунун кодун (ISPC) бөлүп берүү жөнүндө».


Буйрук № 72 бугу айынын жыйырма үчү. «ЭлКат» ЖЧК Бишкек ш.номерлер диапазонун, ИБТ «800» кодунда «33» оператор кодун жана «33» кодунда номерлер ресурсун бөлүп берүү жөнүндө».

Буйрук № 71 бугу айынын жыйырма үчү. «Мамлекеттик байланыш агенттигинин 30-апрель 2010-ж. № 46 буйругунун ОсОО «Condor Com» ЖЧК тиешелүү бөлүгүнө толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана «AKNET» ЖЧК Бишкек ш. кыска номерлер диапазонун бөлүп берүү жөнүндө».

Буйрук № 66 бугу айынын он алтысы. "AKNET" ЖЧК Бишкек ш. номерлер диапазонун, географиялык аныкталбай турган номерлөө аймагынын кодун жана ушул коддо номерлер диапазонун, NSPC кодун бөлүп берүү жөнүндө".

Буйрук № 48 бугу айынын он беши «Мамлекеттик байланыш агенттигинин 20-апрель 2010-ж. №46 буйругундагы «Global Telecom» ЖЧК «DOS TEC GROUP» ЖЧК тиешелуу бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»


Буйрук № 39 чын куран айынын экиси 2013 ж. «Кыргызтелеком» ААК ИБТ «803» кодунан «19» оператордук кодун жана «19» кодундагы номерлөө ресурсун бөлүп берүү жөнүндө»

Буйрук № 23 учтун айынын жыйырма биринен 2013 ж.«Мамлекеттик байланыш агенттигинин 2010-ж. 20-апрелиндеги № 46 буйругунун «Ала ТВ» ЖЧК тиешелүү бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү жөнүндө»

Буйрук № 31 жалган куран айынын он төртү 2013 ж. «Кыргызтелеком» ААК Бишкек ш. 1371, 1431, 1731, 1841 кыска номерлерди бөлүп берүү жөнүндө»


Буйрук № 34 жалган куран айынын жыйырма алтысы 2013 ж.««Кыргызтелеком» ААК Бишкек ш. 158 жана 197 номерлерди КРӨ МБА кайтарып берүү жана «Кыргызтелеком» ААК Бишкек ш. 1588 жана 1977 кыска номерлерди бөлүп берүү жөнүндө»


Буйрук № 27 жалган куран айынын алтысы 2013 ж. «ЭлКат» ЖЧК кыска номерлер диапазонун Бишкек ш. бөлүп берүү жөнүндө»


Буйрук № 5 учтун айынын жыйырма биринен 2013 ж. «Нур Телеком» ЖЧК Бишкек ш. жыштык диапазонун бөлүп берүү жөнүндө»


Буйрук № 3 учтун айынын он алтысынан 2013 ж.«Мамлекеттик байланыш агенттигинин «Sky Link» ЖЧК жана «UTEL» ЖЧК карата айрым чечимдерин жокко чыгаруу жөнүндө»


Буйрук № 8 учтун айынын жыйырма беши 2013 ж.«Ай-элемент» ЖЧК улуттук сигнализация пунктунун кодун берүү жөнүндө»0
Обновлено 19.04.2019 14:13
 
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Календарь

2024
Февраля
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Баннеры

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Обратная связь

Разместить в социальных сетяхГосударственно Агентство Связи
при ГКИТиС Кыргызской Республики

xporn1.com